عروسک های بومی موسسه آوای طبیعت پایدار در ارکستر کودکان نام بازی های آوازی

ارکستر کودکان و نوجوانان ایران زمین و کر مادران با نام بازی های آوازی کاری از سودابه سالم در 2 و 3 آبان در تالا وحدت اجرا شد

موسسه آوای طبیعت پایدار با عروسک های بومی خود در این برنامه حضور داشت و به معرفی و عرضه عروسک های مناطق مختلف ایران پرداخت

این برنالمه به نفع فرهنگنامه کودک و نوجوان اجرا شد

/ 0 نظر / 52 بازدید