نشریه میراث پارسیان

برای حفظ و احیای هنرهای بومی و منابع طبیعی رسانه ها بیشترین نقش را دارا هستند

و اینبار  موسسه حیات وحش میراث پارسیان که خود در زمینه حفاظت از گونه های در خطر انقراض فعالیت میکند درباره عروسکها نوشته .

لینک : هنر بومی در خدمت منابع طبیعی

/ 1 نظر / 23 بازدید